Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

A Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft.

pályázatot hirdet

szlovén rádiós újságírói

                                                                munkakör betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: Vas megye, 9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.

Ellátandó feladatok: a Szlovén Rádió számára szlovén nyelvű hírek szerkesztése, tudósítások írása, helyszíni interjúk készítése, illetve minden olyan tevékenység ellátása, mely kapcsolódik a rádiós műsorszolgáltatáshoz, az előkészített anyagok önálló adásba szerkesztése, a stúdiótechnikai alapismeretek és az adótechnika be-, és kikapcsolási tudnivalók elsajátítása, adásindítás és felügyelet.

Pályázati feltételek:

 • Jó kapcsolatteremtő képesség
 • Közéleti tájékozottság
 • Újságírói-riporteri rátermettség
 • Önálló munkavégzés (témák, riportalanyok felkutatása)
 • A rábavidéki és/vagy a goricskói (muravidéki) szlovén nyelv kiváló ismerete
 • elsőfokú vagy középfokú végzettség
 • B-kategóriás jogosítvány
 • Alapfokú számítógépes ismeretek
 • Bizonyos időközönként szakmai továbbképzésen való részvétel vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Irodalmi szlovén nyelv ismerete   

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Rövid önéletrajz és szakmai koncepció
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmasság – foglalkozás- egészségügyi vizsgálaton való részvétel vállalása – a jogviszony időtartama alatt.

Illetmények, juttatások:

 • Bérezés az intézmény költségvetésében jóváhagyott bérkeret és egyéb személyi jellegű juttatások rendszere szerint

Előnyt jelentő kompetenciák: csapatmunka, terhelhetőség, mobilitás

A pályázat részeként bemutatandó iratok, igazolások:

            végzettséget, képesítést egyéb előny jelentő képesítést és tudást igazoló

             dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány    

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. augusztus 09. napjától tölthető be. A munkáltató 3 hónap próbaidőt határoz meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartakovics Attila nyújt, 06-94-554-125 vagy a 06-30-338-9338 –as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Szlovén Rádió Közhasznú Nonprofit Kft. címére történő megküldésével (9970 Szentgotthárd, Gárdonyi u.1.). Kérjük a borítékon feltűntetni a „PÁLYÁZAT” feliratot.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

            munkáltatói jogkörben

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 02.

 

 

                                                                        Bartakovics Attila s.k.

                                                                                       ügyvezető

Élő

12.00 - 16.00h