Megalakult a Rábavidéki Tájegységi Értéktár

Megalakult a Rábavidéki Tájegységi Értéktár

6 település összefogása valamint a helyi nemzetiségi szervezetek képviselőinek aktív közreműködése mentén a csütörtöki nap folyamán létrejött az a tájegységi értéktár, amely minden rábavidéki községi önkormányzatot magában foglal. Egy Értéktár annál erősebb és kulturálisan, illetve idegenforgalmilag annál ismertebb, minél több egyformán magas színvonalú helyi érték jelenik meg benne. Tekintettel arra, hogy a térséget aprófalvas települések jellemzik, amelyek mind rendelkeznek minőségi, különleges helyi értékkel, ezért célszerű ezeknek az értékeknek a közös gondozása, hogy a térséget egy igazi egységként mutathassák be.

Az Országos Szlovén Önkormányzat és a Muraba Európai Területi Társulás közös kezdeményezéseként döntöttek úgy az érintett települések vezetői, hogy belevágnak a térség értékeinek közös felkutatásába, azok ápolásába. Ennek megvalósítása érdekében egyhangúlag fogadták el az Értéktár Bizottság tagjait: Holecz Károly elnök, valamint Bajzek Gyöngyi, Kovács László, Bedics Sándor és dr. Sütő Ferenc bizottsági tagok személyében.

Az alakuló ülésen sor került az Értéktár kialakulóban lévő honlapjának bemutatására, illetve szó esett az újonnan megjelent Hungarikum pályázaton való indulás lehetőségéről is.

A 2021.02.04-i eseményt, melyre az Országos Szlovén Önkormányzat székházában került sor megtisztelték Nemzetiségi Vezetőink: Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke mellett Kissné Köles Erika, Szlovén Országgyűlési Szószóló Asszony is.

Rábavidéki Tájegységi Értéktár Tagok:

Alsószölnök Község Önkormányzata

Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Felsőszölnök Község Önkormányzata

Kétvölgy Községi Önkormányzat

Orfalu Községi Önkormányzat

Szakonyfalu Község Önkormányzata

Élő

12.00 - 16.00h